• Извършва се под микросопско увеличение

  • Лечние на пулпити и периодонтити

  • Отстраняване на фрактурирани инструменти

  • Нехирургично лечение на грануломи и кисти