• Цялостни функционално- естетични лечения, при които се използват методите на хирургията, ендодонтията, консервативната и протетичната стоматология, ортодонтията, пародонтологията .