• Металокерамика – прагово и тангенциално изпиляване

  • Цирконий

  • Безметални конструкции – литиев дисиликат eMAX – корони , тричленни мостове и фасети.

  • Фелдшпатна керамика – фасети