• Отстраняване на силно разрушени зъби и корени

  • Ретинирани мъдреци

  • Апикална остетомия

  • Хемисекция

  • Бикуспидация

  • Предпротетична хирургия – заглаждане на костта, остраняване на екзостози

  • Хирургично разкриване на зъби за ортодонтско лечение